Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

jest placówką dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Dzieci uczęszczające do ZSP zmagają się z wieloma wyzwaniami, a wyzwaniem dla pracowników ZSP nr 10 stało się stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, odpowiadającego ich potrzebom, wielofunkcyjnego, akceptującego każdą indywidualność. Dzieci, nauczyciele i rodzice wspólnie odkrywają zasady otwartego, elastycznego podejścia do uczenia się, do przestrzeni, a także do drugiego człowieka; nieprzerwanie dokładają starań, aby ZSP był miejscem, w którym radośnie, bezpiecznie i skutecznie można poznawać świat.

W ZSP nie słychać głośnych dźwięków dzwonka. Oznaczenia umieszczone na drzwiach sal, klas i gabinetów podpowiadają dzieciom, gdzie są i co będą robić. Pastelowa, stonowana kolorystyka pomaga im w skupianiu uwagi na wykonywanych zadaniach.

W każdym oddziale przedszkolnym oraz klasie uczy się maksymalnie 4 dzieci. Nad ich edukacją czuwa pedagog specjalny, którego działania wspiera pomoc nauczyciela.

Dla dzieci nauka to nie tylko zajęcia w sali czy w klasie – to także zajęcia rewalidacyjne z logopedą, muzykoterapeutą, terapeutą SI, psychologiem, instruktorem gimnastyki korekcyjnej.

Dzieci uczęszczające do szkoły uczą się przygotowywania posiłków w kuchni dydaktycznej, podejmują twórcze wyzwania w pracowni ceramicznej, doglądają szkolnego ogródka, uczestniczą w licznych wycieczkach i wspólnie świętują podczas szkolnych uroczystości.

Dla dzieci uczęszczających do przedszkola pobyt w nim to radosne odkrywanie świata oraz własnej tożsamości. Przedszkolaki poprzez zabawę doświadczają poczucia sprawstwa, uczą się samodzielności i komunikowania się.


Misją ZSP nr 10 jest:

 1. Przygotowanie dzieci z autyzmem do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie z uwzględnieniem posiadanych przez nie możliwości.
 2. Rozwijanie mocnych stron dzieci – talentów, zdolności, zainteresowań.
 3. Zapewnienie podopiecznym kompleksowego wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego oraz specjalistycznej opieki.
 4. Doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego poprzez współpracę z rodzinami dzieci i środowiskiem lokalnym.
 5. Objęcie dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym opieką edukacyjno-terapeutyczną w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 6. Popularyzowanie wiedzy na temat autyzmu.

 

Niniejszy dokument powstał na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawooświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. nr 100 poz. 908)
 1. Akt wykonawczych do ustaw.
 • 0000.png
 • 1.png
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • H_jak_Historia.png