Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Kogo uczymy

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Dzieci uczęszczające do ZSP zmagają się z wieloma wyzwaniami, a wyzwaniem dla pracowników ZSP nr 10 stało się stworzenie miejsca przyjaznego dzieciom, odpowiadającego ich potrzebom, wielofunkcyjnego, akceptującego każdą indywidualność. Dzieci, nauczyciele i rodzice wspólnie odkrywają zasady otwartego, elastycznego podejścia do uczenia się, do przestrzeni, a także do drugiego człowieka; nieprzerwanie dokładają starań, aby ZSP był miejscem, w którym radośnie, bezpiecznie i skutecznie można poznawać świat.

W ZSP nie słychać głośnych dźwięków dzwonka. Oznaczenia umieszczone na drzwiach sal, klas i gabinetów podpowiadają dzieciom gdzie są i co będą robić. Pastelowa, stonowana kolorystyka pomaga im w skupianiu uwagi na wykonywanych zadaniach.

W każdym oddziale przedszkolnym oraz klasie uczy się maksymalnie 4 dzieci. Nad ich edukacją czuwa pedagog specjalny, którego działania wspiera pomoc nauczyciela.

Dzieci i młodzież korzystają z następujących form działalności dydaktyczno-wychowawczej ZSP nr 10:

- obowiązkowych zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na realizowanie treści edukacyjnych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub w podstawie programowej kształcenia specjalnego (dot. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną);

- dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

- zajęć rewalidacyjnych: logopedii, muzykoterapii, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;

- zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

Dzieci uczęszczające do szkoły uczą się przygotowywania posiłków w kuchni dydaktycznej, podejmują twórcze wyzwania w pracowni ceramicznej, doglądają szkolnego ogródka, uczestniczą w licznych wycieczkach i wspólnie świętują podczas szkolnych uroczystości.

Dla dzieci uczęszczających do przedszkola pobyt w nim to radosne odkrywanie świata oraz własnej tożsamości. Przedszkolaki poprzez zabawę doświadczają poczucia sprawstwa, uczą się samodzielności i komunikowania się.