Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Innowacja - Harcerze

Tytuł innowacji:

Sprawności harcerskie z mamą i tatą, czyli zbiórki harcerskie z wykorzystaniem technik edukacji zdalnej.

Cel ogólny:

Zwiększanie skuteczności oddziaływań harcerskich w środowisku szkolnym i domowym z wykorzystaniem technik pracy zdalnej.

Cele szczegółowe:

  1. Poprawa funkcjonowania dzieci w środowisku pozaszkolnym.
  2. Harcerze kształtują postawy obywatelskie i wcielają się w nowe role.
  3. Rodzice angażują się w proces wychowawczy i życie placówki.
  4. harcerze angażują się w życie społeczne.
  5. Uczniowie rozwijają postawy twórcze z wykorzystaniem technik pracy zdalnej.
  6. Poprawa komunikacji rodziców z zastępowymi w formie zdalnej.

Opis działań podejmowanych w ramach innowacji:

Trudny okres pandemii, oraz konieczność minimalizowania bezpośredniego kontaktu skłoniły do podjęcia nowych rozwiązań, które zminimalizowałyby kontakt na zajęciach dodatkowych jednocześnie mając pozytywny wpływ na relacje dziecka z rodzicami i nauczycielem. Zdobywanie sprawności harcerskich to ważny element większości zbiórek. Wdrażana innowacja swoim działaniem pomaga harcerzom nabywać nowe umiejętności w środowisku domowym i przenosić je do innych sfer funkcjonowania. Zastępowy na podstawie gotowych wymagań do wybranej sprawności harcerskiej, opracowuje zadania do wykonania dla harcerzy i wysyła na ustalony adres email do rodzica. Zadania są przeredagowane przez nauczycieli pracujących z dziećmi i dostosowane do możliwość psychofizycznych uczniów z autyzmem ze sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną. Harcerze wspierają rodziców i rodzeństwo w domu w czynnościach takich jak np.: pielęgnacja roślin, opieka nad zwierzętami, sprzątanie, odrabianie prac domowych, przygotowywanie posiłków.

Prowadzący innowację: Kamil Strzelecki, Katarzyna Walter, Mateusz Kaźmirski, Artur Kurowski, Maciej Klepko.

Czas trwania innowacji: rok szkolny 2021/2022