Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Integracja sensoryczna

Każda osoba potrzebuje określonej dawki wrażeń sensorycznych i ruchowych do optymalnego funkcjonowania w codziennym życiu”.

Wilbarger & Wilbarger, 2002 r.

Ruch, doznania czuciowe, dotykowe, słuchowe, wzrokowe i inne są niezbędnym elementem rozwoju każdego małego człowieka. Stymulują nie tylko rozwój fizyczny, ale także poznawczy i emocjonalny. Wpływa m.in. na kształtowanie się i utrwalanie schematu ciała, rozwój napięcia mięśniowego, planowanie motoryczne, koordynację, rozwój ruchów precyzyjnych (ręka, mowa), czynności samoobsługowe, rozwój zdolności do czytania, pisania, liczenia, a także uwagę i emocje. Każde dziecko w mniejszym lub większym stopniu dąży do dostarczania sobie wrażeń sensorycznych. Jest to naturalny sposób uczenia się. Bez informacji docierających do naszego układu nerwowego proces rozwoju byłby niemożliwy.

Według twórczyni metody A.Jean Ayers integracja sensoryczna to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Opiera się na założeniu plastyczności mózgu i zakłada możliwość zmian w obrębie systemu nerwowego pod wpływem kontrolowanego dopływu bodźców sensorycznych. Metoda integracji sensorycznej ( SI ) to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju, ale traktowana jest także jako element profilaktyki i stymulowania rozwoju.

Terapia  SI poprzedzona powinna być diagnozą uwzględniającą trudności i potrzeby dziecka, przeprowadzoną  przez certyfikowanego terapeutę integracji sensorycznej. W naszym przedszkolu zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej sali, wyposażonej w sprzęt stacjonarny, podwieszany oraz inne urządzenia i pomoce, które umożliwiają wielokierunkowe działanie.  Podczas odpowiednio dobranych aktywności ukierunkowanych na cel, dzieci doświadczają różnorodnych stymulacji ruchowych mających na celu zaspokojenie często zwiększonej potrzeby ruchu lub zmniejszenie symptomów związanych np. z niepewnością grawitacyjną. Podejmują ćwiczenia fizyczne, które regulują napięcie mięśniowe, rozwijają planowanie motoryczne, koordynację ruchową oraz motorykę małą. W trakcie odziaływań terapeutycznych z dzieckiem podejmowane są strategie mające na celu odwrażliwianie w obrębie poszczególnych zmysłów.

Zadania podejmowane przez dzieci w trakcie SI powinny być dobrane adekwatnie do ich indywidualnych możliwości. Jednocześnie stanowić powinny element rozwijający i właściwie organizujący pracę układu nerwowego. W naszym przedszkolu mamy możliwość wzbogacania terapii integracji sensorycznej niezwykle atrakcyjnymi dla dzieci doznaniami wzrokowymi, wibracyjnymi, czuciowo – ruchowymi (łóżko wodne) w sali doświadczania świata.

Terapią integracji sensorycznej objęte są wszystkie nasze przedszkolaki.