Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Innowacja TKES

 Tytuł innowacji: „Raz, dwa, trzy – jestem ja i jesteś ty”.

 1. Cele innowacji:
  1. Korygowanie u uczniów nieprawidłowych nawyków/ wzorców zachowań o charakterze ucieczkowym.
  2. Zastępowanie zachowań niepożądanych zachowaniami funkcjonalnymi i akceptowanymi społecznie.
  3. Wzmacnianie u uczniów zachowań pożądanych.
  4. Wymiana dobrych praktyk w obszarze kształtowania u uczniów kompetencji emocjonalno-społecznych w zespole nauczycieli.
  5. Psychoedukacja rodziców/opiekunów.
 2. Krótki opis działań podejmowanych w ramach innowacji:
 3. Działaniami realizowanymi w ramach innowacji jest objętych trzech uczniów, którzy uczestniczą w cyklu 10 sesji grupowych prowadzonych w ramach treningu kompetencji emocjonalno-społecznych (TKES). Spotkania odbywają się raz w tygodniu, o stałej porze, w znanym uczniom miejscu: środy, godz. 12.00, gab. 23 (gabinet psychologa).
 4. zajęcia ukierunkowane są na wdrażanie strategii proaktywnych dot. przejawianych przez uczniów zachowań trudnych.
 5. Podczas zajęć wykorzystywana jest komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC), ze względu na ograniczone możliwości uczniów w zakresie posługiwania się mową werbalną.
 6. Innowacja obejmuje współpracę psychologów z wychowawcami i rodzicami uczniów – kluczowe treści programowe treningu są utrwalane podczas wybranych zajęć edukacyjnych oraz pracy z dzieckiem prowadzonej przez rodziców/opiekunów w domu.
 7. Czas realizacji: II półrocze r. szk. 2021/22 (marzec-maj 2022 r.).
 8. Autorki innowacji: Emilia Dziubak-Wiloch, Aleksandra Borkowska.

Osoby wdrażające innowację:     Emilia Dziubak- Wiloch, Aleksandra Borkowska, Aleksandra Auguścik, Barbara Makos.

 1. Uczniowie objęci innowacją:
  1. Szymon, kl. V a,
  2. Jakub, kl. V a,
  3. Jan, kl. III a.