Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Uroczyste otwarcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10

Szanowni Państwo,

w dniu 18 stycznia 2019 r. odbyło się historyczne wydarzenie, otwarcie nowego budynku przedszkola przy ul. Tarchomińskiej. Przypomnę, że pierwsze Publiczne Przedszkole nr 438 dla dzieci z autyzmem rozpoczęło swoją działalność w dniu 3 września 2018 r. w tymczasowym budynku przy ul. Skaryszewskiej 8. Do 17 stycznia 2019 r. trwały prace wykończeniowe oraz wyposażenie sal dydaktycznych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Biura Edukacji miasta st. Warszawy, Kuratorium Oświaty, Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, prezes firmy IZOLBUD realizujący inwestycję wraz ze współpracownikami, profesorowie z Uniwersytetu  Warszawskiego, przedstawiciel fundacji SYNAPSIS, metodycy, przedstawiciele MBFO, służby zdrowia, dyrektorzy przedszkoli, szkół specjalnych i PPP, rodzice dzieci i uczniów naszej szkoły oraz nasi przyjaciele.

Uroczystość rozpoczęliśmy w sali gimnastycznej barwnym występem przedszkolaków, następnie Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przywitała przybyłych na uroczystość gości oraz zapoznała obecnych z krótką prezentacją, ilustrującą przebieg remontu budynku szkoły i budowy przedszkola. Po prezentacji Ewa Warszewska, Dyrektor ZSP nr 10 w imieniu dzieci, uczniów, rodziców i wszystkich pracowników podziękowała za zrealizowaną inwestycję.

Przypomnę fragment podziękowań: „Wiele osób w różnym stopniu brało udział w tym ogromnym przedsięwzięciu. I stało się. Dzisiaj świętujemy uśmiech dziecka, radość rodziców. Mamy cudowne przedszkole, w pełni nowocześnie wyposażone, pierwsze publiczne w Warszawie, dla dzieci z autyzmem. Dzisiaj nie sposób powiedzieć, komu to zawdzięczamy, gdyby nie wiara, determinacja,  życzliwość wielu osób, ich ogromne serca, nic by się nie wydarzyło.          

Pani Joannie Gospodarczyk Dyrektor BE, Pani Mieczysławie Nowotniak Zastępcy Dyrektora BE, Pani Reginie Sobolewskiej Naczelnik Wydziału Kształcenia Specjalnego i Opieki Psychologiczno-Pedagogicznej w BE, Pani Dorocie Łapkiewicz Specjaliście ds. inwestycji w BE. Do Pań i całego zespołu pracowników biura dziś szczególnie kieruję słowa gorących podziękowań. Jestem wyrazicielką całej społeczności naszego ZSP nr 10. Brakuje słów, którymi w pełni mogłabym wyrazić naszą wdzięczność za dar, który Panie dzisiaj ofiarują. Za wszystko, od nas wszystkich, bardzo, bardzo dziękuję.

Pani Dorocie Łabodzie, Przewodniczącej Komisji Edukacji. Na Pani ręce składam podziękowania dla Pań i Panów radnych. Dzięki przychylności, życzliwości i uchwałom, jakie Państwo podejmowaliście, mamy w Warszawie pierwsze publiczne przedszkole dla wyjątkowych dzieci. Dziękujemy pięknie.

Panu Maciejowi Fijałkowskiemu Dyrektorowi Biura Funduszy Europejskich, za zapewnienie środków, dzięki którym była możliwa realizacja marzeń rodziców i nauczycieli dla dobra dzieci.

Serdecznie dziękuję Panu Pawłowi Barańskiemu Dyrektorowi SZRM, Panu Bogusławowi Jaźwińskiemu kierownikowi SZRM, oddanym swojej pracy inspektorom, uczestniczącym w cotygodniowych koordynacjach podczas budowy i wielu innym osobom, które miały wkład pracy w realizację budowy, wyposażenia przedszkola i modernizację budynku szkoły.

Serdecznie dziękuję projektantom z Suchej Beskidzkiej, Pani Sylwii Bartoszewskiej i Panu Andrzejowi Kaczmarczykowi, architektom budynku przedszkola. Bryła przedszkola to ich zrealizowany pomysł.

Pięknie dziękuję wykonawcy, Panu Justynowi Kwietniakowi Prezesowi firmy IZOLBUD, za ogromny wkład pracy włożony w budowę przedszkola i remont budynku szkoły. Za zaangażowanie, czujność podczas realizacji projektu, pomysły i chęć doskonalenia obiektu. Za przychylność w realizacji potrzeb rodzących się w trakcie budowy, a nie przewidzianych w projekcie.

Dziękuję Panu Mirosławowi Grobelnemu kierownikowi robót, za jego pracę i niezwykły spokój. Panu Kamilowi Szymaniakowi i Panu Łukaszowi Trzasce za współpracę.

Dziękuję podwykonawcom: Panu Markowi Sobiesiakowi - za prace z zakresu robót sanitarnych, Panu Danielowi Dobrowolskiemu - za prace z zakresu robót elektrycznych.

Serdecznie dziękuję koleżankom, dyrektorkom placówek oświatowych: Dyrektor Przedszkola Specjalnego nr 249 Pani Dorocie Puławskiej, za konsultacje podczas organizacji pracy przedszkola, Małgorzacie Rosie, byłej Dyrektor ZSS nr 89 za współpracę podczas pobytu uczniów we wspólnym budynku przy Skaryszewskiej 8.

Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców ZSP nr 10 oraz pozostałym rodzicom zaangażowanym w organizację dzisiejszego dnia”.

Po przemówieniu Pani Dyrektor ZSP nr 10 głos zabrali zaproszeni goście: Pani Mieczysława Nowotniak Zastępca Dyrektora BE, Pani Małgorzata Wojtaszewska Zastępca Dyrektora Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Paweł Barański Dyrektor SZRM, prof. dr Hab. Tadeusz Gałkowski z Uniwersytetu Warszawskiego, dr. Michał Wroniszewski z fundacji SYNAPSIS, rodzice absolwentów - Pan Przybyszewski i dr Andrzej Rutkowski oraz przedstawicielka rodziców dzieci z przedszkola, Pani Kinga Kowanda.

Po przemówieniach zaproszonych gości, Pani Dorota Błażejczyk-Głowacka i Pan Mateusz Głowacki prowadzący uroczystość, zaprosili zebranych do obejrzenia i posłuchania gry na dzwonkach, w wykonaniu naszych uczniów pod kierunkiem muzykoterapeutki Pani Gabrieli Waliczek oraz muzyczno-tanecznej inscenizacji „Moje, nie moje” w wykonaniu szkolnego koła teatralnego pod kierunkiem Pani Anny Małyszek-Zaprzał i Pani Karoliny Bućko.

Po części oficjalnej Pani Dyrektor i przedszkolaki zaprosili gości do uroczystego otwarcia przedszkola.

Ksiądz Krzysztof z Bazyliki NSJ przy ul. Kawęczyńskiej odmówił modlitwę oraz poświęcił budynek przedszkola. Goście rozpoczęli oglądanie sal dydaktycznych i sal zajęć rewalidacyjnych, a następnie skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez wykonawcę z firmy IZOLBUD.

Ten dzień zapamiętamy na długo.

Dyrektor ZSP nr 10 Ewa Warszewska